Prowadzenie firmy wymaga nie tylko umiejętności, ale również sporych środków. Kredyt dla firm jest wobec tego często wykorzystywanym przez przedsiębiorców produktem. Warto dowiedzieć się, z jakich rozwiązań mogą korzystać.

Klienci biznesowi mają szczególne potrzeby. Oczywiście doskonale zdają sobie z tego sprawę również banki, które przygotowały dla nich różne rodzaje kredytu firmowego. Przedsiębiorcy mogą liczyć zarówno na bieżące wsparcie działalności, jak i na środki pozwalające na wdrażanie dużych inwestycji i realizację zasobochłonnych projektów. Oferta kredytów dla firm jest rozbudowana także pod względem dostępnych warunków spłaty i specjalnego wsparcia, oferowanego zarówno przez instytucje finansowe, jak i organizacje rządowe. Dzięki temu rozwój biznesu może być zdecydowanie bardziej efektywny, a droga do uzyskania kredytu firmowego może być w wielu przypadkach stosunkowo krótka.

Kto może skorzystać z kredytów firmowych?

Segment produktów adresowanych do właścicieli działalności gospodarczej, chcących wspierać rozwój prowadzonych przez siebie podmiotów, jest wyraźnie oddzielony od produktów adresowanych do konsumentów. Wynika to przede wszystkim z zupełnie innych potrzeb, płynności czy możliwości firm. W związku z tym kredyt dla firm udzielany jest osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy chcą pozyskać środki na cel związany z firmą. Co oczywiste, istnieje wiele wariantów kredytów dla firm. Wśród nich wyróżnia się zwłaszcza kredyt inwestycyjny i obrotowy. Jednocześnie do dyspozycji przedsiębiorców pozostają również zupełnie inne produkty, takie jak linie kredytowe czy karty kredytowe. Specjalna linia kredytów umożliwia przy tym pozyskiwanie środków na preferencyjnych warunkach, m.in. dzięki gwarancjom de minimis udzielanym przez BGK lub inne jednostki.

Przedsiębiorcy poszukujący finansowania prywatnych wydatków oczywiście mogą liczyć na dostęp do standardowych kredytów dla konsumentów, takich jak kredyty hipoteczne czy kredyty konsumenckie.

 

Kredyt dla firm: z czego może skorzystać przedsiębiorca?

Kredyty dla firm – co jasne – znacząco różnią się od produktów oferowanych konsumentom. Są także bardzo zróżnicowane i dostosowane do rozbudowanych potrzeb przedsiębiorstw. Do najpopularniejszych produktów tego typu należy:

  • kredyt obrotowy: środki pozyskane w jego ramach są przekazywane na bieżące funkcjonowanie firmy (np. koszty stałe). Zazwyczaj okres kredytowania jest przy tym stosunkowo krótki, a kwota kredytu nie będzie bardzo wysoka.
  • kredyt inwestycyjny: umożliwia uzyskanie wysokiej kwoty kredytu na przeprowadzane przez firmę inwestycje. Kredyt firmowy tego typu zwykle pozwala również na długi okres kredytowania, wobec czego to bardzo często wybierany typ produktu przy dużych inwestycjach np. w sprzęt czy inne zasoby.
  • linie kredytowe: obok udzielanych jednorazowo zobowiązań kredyt dla firm może przybrać również formę linii kredytowej, gwarantującej stały dostęp do środków.
  • kredyt w rachunku bieżącym: wariantem kredytu firmowego może stać się – podobnie jak w przypadku kredytów dla konsumentów – kredyt w rachunku bieżącym, pozwalającym na uzyskanie regularnego dostępu do dodatkowych środków.
  • kredyt pomostowy: bardzo często źródłem finansowania projektów realizowanych przez firmy są środki pozyskiwane np. z funduszy unijnych, rządowych czy samorządowych. Pewnym problemem jest jednak okres poprzedzający uzyskanie transzy. Wówczas można liczyć na szczególne warunki w ramach kredytu pomostowego.

Preferencyjne kredyty dla firm

Obok standardowych produktów banków do dyspozycji przedsiębiorców pozostają również preferencyjne kredyty. Te przybierają przy tym różne formy, jednak najczęściej wiążą się z bardzo atrakcyjnymi warunkami finansowymi. Wynika to w głównej mierze ze wsparcia różnego typu organizacji i instytucji. Często kredyty dla firm mogą korzystać np. z gwarancji de minimis lub gwarancji BGK. Ze specjalnych rozwiązań mogą również korzystać wybrane sektory, które potrzebują wyjątkowego wsparcia np. w związku z kataklizmami lub innymi sytuacjami kryzysowymi (przykładem takiego działania była chociażby pandemia koronawirusa).

Alternatywa dla kredytu firmowego

Do dyspozycji przedsiębiorców pozostają również inne produkty pozwalające na finansowanie działalności firmy. Należy do nich m.in.:

  • faktoring: dużym problemem wielu przedsiębiorców jest nieopłacanie przez klientów faktur w terminie, co może prowadzić do bardzo groźnych zatorów płatniczych. Odpowiedzią może stać się przy tym faktoring. W jego ramach firma sfinansuje wystawione faktury i sama zajmie się windykacją należności. Faktoring przybiera przy tym kilka różnych postaci, warto więc wybrać odpowiednią formę i dobrać go odpowiednio do profilu działalności.
  • leasing: w powszechnej opinii leasing dotyczy flot pojazdów. W rzeczywistości jednak można go również zastosować do bardzo szerokiego typu wykorzystywanych w przedsiębiorstwie urządzeń. Łączy przy tym zalety kredytu oraz dzierżawy, wobec czego w wielu przypadkach umożliwia uzyskanie znacznych korzyści finansowych.
  • kredyt kupiecki: alternatywą dla udzielanych przez banki kredytów dla firm są udzielane bezpośrednio przez przedsiębiorców kredyty kupieckie. Umożliwiają odłożenie w czasie płatności za towary i usługi, w znacznej mierze zależą przy tym od ustaleń pomiędzy stronami umowy.